Skip to main content

Vilka är Föreningen Kramfors Handel?

Kramfors handel är en ideell förening med medlemmar i hela Kramfors kommun och tog 2016 över stafettpinnen från tidigare föreningen På stan som tidigare anordnade de flesta aktiviteter i stadskärnan. Kramfors Handel vill skapa en attraktiv stadskärna för både butiker och kunder samt uppmärksamma handeln i hela kommunen.

 

Föreningen har idag ca. 70 medlemmar inom handel, restaurang/café, besöksnäring men också företag som är med som stödmedlemmar för att dom vill vara med att skapa en trevlig plats att bo på för sina kunder och anställda. Idag är Kramkortet en stor anledning till att många vill ansluta sig till oss och kortet är för oss ett konkret ett exempel på hur man kan knyta ihop företagen i hela kommunen! Våra medlemspengar går framför allt till att utveckla vårt lokala presentkort, evenemang, handla lokalt kampanjer, utveckla staden till en trevlig mötesplats med evenemang och dekorationer infor sommar och vinter. Allt vi gör kan vi göra tack vare våra medlemmar! 

Den lokala handeln är en viktig pelare för att vi ska trivas på platsen och för att fler ska vilja flytta hit, handeln är både en mötesplats och en viktig service. Men vi lever i en föränderlig värld där handeln idag är beroende av andra mötesplatser som restauranger och caféer samt våra turister för att få kundflöden kring våra butiker. Därför är en av Kramfors Handels viktigaste uppgifter att genom samverkan arbeta för att uppmärksamma den lokala handeln samt skapa upplevelser/evenemang som ska locka våra kunder ut till vårt näringsliv, helt enkelt skapa liv mellan husen.

Vårt mål är att Kramfors ska vara en trevlig plats att bo, besöka och driva företag på. Alltid med Kramforshjärtat i fokus! 

Kramfors Handels styrelse

Per Eriksson

Ordförande

Lotta Sahlén

Vice ordförande

Elenor Hamberg

Ledamot

Thomas Näsholm

Ledamot

Micael Gabrielsson

Ledamot

Erica Lundin

Ledamot

Jan Nordlöf

Ledamot