Skip to main content

Kramfors Handel – för lokalt företagande och trivsel i hela kommunen

Föreningen har idag ca. 70 medlemmar i olika branscher, spridda över hela kommunen. Vi har också ett antal företag som är stödmedlemmar och på så vis, via Kramfors Handels arbete, är med och bidrar till ett positiv företagsklimat och en trivsam plats för både sina kunder och anställda. Kramfors Handels övergripande mål är att arbeta för lokalt företagande och trivsel i hela kommunen, vilket vi gör på många olika sätt.

Vi anser att centrumutveckling till stor del handlar om att skapa trivsamma miljöer med bra innehåll som fyller platserna med liv! Därför jobbar vi mycket med olika typer av evenemang och kampanjer som i slutändan syftar till att vi förstår vikten av att välja ett lokalt företag, och agerar därefter. Handeln i sig är en del av en ganska stor kedja där alla företag och branscher är viktiga och påverkar varandra. Handeln är beroende av flöden av människor och dom flödena skapar vi bäst via ett brett lokalt utbud med bra service och en positiv känsla på platsen där vi lever, verkar och bor.

Kramkortet är ett konkret ett exempel på hur Kramfors Handel knyter ihop företagen i hela kommunen och bidrar till att pengarna faktisk stannar i kommunen och gynnar dom lokala företagen. Som företagare är Kramkortet ofta också en stor anledning till varför man vill vara medlem i Kramfors Handel – man vill kunna ta emot det lokala presentkortet som betalning av sina kunder.  

Det lokala företagandet är en viktig pelare för att vi som bor här ska trivas, och för att fler ska vilja flytta hit. Man vill både kunna äta, handla och uppleva så därför är en av Kramfors Handels absolut viktigaste uppgifter att jobba utifrån samverkan. Vi behöver jobba tillsammans, över hela kommunen, och hjälpas åt att öka förståelsen för hur viktigt det faktiskt är att vi väljer ett lokalt företag – oavsett plats eller bransch.

Kramfors Handels styrelse

Per Eriksson

Ordförande

Lotta Sahlén

Vice ordförande

Elenor Hamberg

Ledamot

Åke Lindelöf,

Ledamot

Micael Gabrielsson

Ledamot

Erica Lundin

Ledamot

Pernilla Wahlgren

Ledamot

Frida Larsson

Centrumutvecklare