Skip to main content

Anmälan senast 19 mars till: foretagsservice@kramfors.se

För eventuella frågor, kontakta:
Marcus Grönlund, näringslivsutvecklare 
tel 070-686 77 68, marcus.gronlund@kramfors.se

Frida Larsson, centrumutvecklare 
tel 070-402 29 45, info@kramforshandel.se